Organisatie Gilde Wageningen

Postadres: Gilde Wageningen
p/a Museum De Casteelse Poort
Bowlespark 1a
6701 DN Wageningen

Bestuur

voorzitter Cox Merkelijn
tel. 0317-410148
e-mail: cox.merkelijn@upcmail.nl
Secretaris Vacant
e-mail: gildewageningen@hotmail.com
Penningmeester Roy Gunther
tel.06-52058401
e-mail: rogunther53@gmail.com
NL20 RABO 01684 68034
t.n.v. Stichting Gilde Wageningen
Lid Gon van Laar
tel. 0317-410826
e-mail: gonvanlaar@hetnet.nl

Coördinatoren

Samenspraak Bert van Dorsten
tel. 0613904158
e-mail: ehd@xs4all.nl
Rondleidingen Pam Zijlstra
tel. 06-12889197
e-mail: info@rondleidingenwageningen.nl
bij geen gehoor:
Joke Jansen-van Espelo,
tel. 0317-412801
Coach4you: Henk Slegten
tel. 0317-410550
e-mail: slegten.kingma@hetnet.nl
Digi taal huis John van der Mast
tel. 0651442279
e-mail: john.vandermast@gmail.com