Organisatie Gilde Wageningen

Postadres: Gilde Wageningen
p/a Museum De Casteelse Poort
Bowlespark 1a
6701 DN Wageningen

Bestuur

voorzitter Cox Merkelijn
tel: 0317-410148
e-mail: cox.merkelijn@upcmail.nl
Secretaris vacature
Penningmeester Roy Gunther
tel: 06-52058401
e-mail: rogunther53@gmail.com
NL20 RABO 01684 68034
t.n.v. Stichting Gilde Wageningen
Lid Gon van Laar
tel: 0317-410826
e-mail: gonvanlaar@hetnet.nl

Coördinatoren

Samenspraak Bert van Dorsten
tel: 06-13904158
e-mail: ehd@xs4all.nl
Rondleidingen Arnold Braaksma
tel: 06-80164499
e-mail: info@rondleidingenwageningen.nl
bij geen gehoor:
Pam Zijlstra,
tel: 06-12889197
Coach4you: Henk Slegten
tel: 0317-410550
e-mail: slegten.kingma@hetnet.nl
Digi taal huis John van der Mast
tel: 06-51442279
e-mail: john.vandermast@gmail.com