Aanmeldingen

Wandelingen 
Voor groepen kunnen alle wandelingen gedurende het gehele jaar en op bijna elk gewenst tijdstip worden afgesproken. Kosten: € 5,- p.p., kinderen tot 12 jaar gratis.

Voor sommige rondleidingen zijn Engels- en Duitssprekende gidsen beschikbaar.

Opgave voor alle activiteiten bij:
Arnold Braaksma, e-mail: info@rondleidingenwageningen.nl en app-berichten via WhatsApp of Signal via mobiel nummer 0680164499.

Belangstelling voor SamenSpraak?
Door middel van individuele gesprekken bieden Wageningers aan anderstaligen de mogelijkheid om de in cursusverband vergaarde basiskennis van de Nederlandse taal tijdens zulke gesprekken toe te passen.
De belangstelling van anderstaligen voor dit conversatieproject is groot. Gilde Wageningen zoekt dan ook vooral nog Nederlandstalige deelnemers.

Zowel immigranten als Nederlandstaligen die belangstelling hebben om te participeren in dit project, kunnen contact opnemen met : Bert van Dorsten, tel. 06 13904158, e-mail: ehd@xs4all.nl

Belangstelling voor Coach4you?
Inlichtingen bij: Henk Slegten, tel. 0317-410550,
e-mail: slegten.kingma@hetnet.nl

Digi taal huis
Belangstelling voor Digi taal huis?

Gilde Wageningen zoekt vrijwilligers om door middel van individuele begeleiding mensen te ondersteunen bij hun vragen op het gebied van taal, rekenen of digitale vaardigheden.

Vrijwilligers kunnen contact opnemen met: John van der Mast,
tel. 06 51442279, E-mail: john.vandermast@gmail.com